Kako da iskopiram (nezaštićen) CD/DVD

Kopiranje diskova je vrlo česta operacija – i to treba da bude jednostavna, brza operacija koja vas do kopije dovodi u najmanjem broju koraka.

Ideja u toj operaciji je jednostavna:

  1. proveri da li je program za kopiranje tu
  2. preslikaj disk na računar
  3. stavi prazan disk
  4. nareži prazan disk sa slikom diska iz (1)
  5. ako je potrebno više kopija istog diska, vrati se na korak (2)

ImgBurn – provera da li ga imate

A sad, sama realizacija; za ovu operaciju će vam trebati instaliran ImgBurn program – odličan program za rad sa diskovima:

0. Proverite da li ga već imate instaliranog:

Windows XP: Start -> Programs -> ImgBurn -> ImgBurn

Windows Vista: Start -> otkucajte ImgBurn i izaberite ga sa liste.

Ako nije instaliran, skinite ga i instalirajte.

Prvi deo – čitanje CD/DVD

1. Ubacite CD/DVD čiju kopiju želite u DVD uređaj

2. Startujte ImgBurn i izaberite:

ImgBurn - kopiranje diskova - prvi deo - čitanje

2.1 Mode / Read (Ctrl-Alt-R)
2.2 Izaberite mesto gde će slika od CD/DVD biti smeštena (negde gde ima slobodnog prostora)
2.3 Overite opciju “Add to Write Queue When Done
2.4 Stisnite veliko dugme za početak kopiranja CD/DVD na disk

Posle izvesnog vremena, imaćete sliku vašeg CD/DVD na disku.

Drugi deo – snimanje kopije/a

3. Sada, snimanje; ubacite prazan disk

ImgBurn - kopiranje diskova - drugi deo - rezanje

3.1 Mode / Write (Ctrl-Alt-W)
3.2 Izaberite snimljenju sliku CD/DVD (to će se odraditi automatski ako ste overili opciju u 2.3)
3.3 Izaberite brzinu rezanja; možete staviti na AUTO/MAX, no ja sam konzervativan: za DVD diskove biram 4x, a za CD diskove 20x – ipak ne žurim baš toliko 😉
3.4 Obavezno overite Verify izbor; time proveravate rezultat snimanja na uštrb malo vremena
3.5 Stisnite veliko dugme za početak snimanja CD/DVD slike na prazan disk

Posle rezanja i provere, imaćete vašu kopiju 🙂 Sekciju 3 možete da ponovite sa novim praznim diskom: ubacite ga i samo ponovite korak 3.5