Developer Highway Code – obavezna brošura za .Net programere

Developer Highway Code

Moderni razvojni sistemi (.Net Framework sa pratećim Visual Studio 2005 razvojnim okruženjem) omogućuju vrlo brz razvoj aplikacija sa mnoštvom funkcija već ugrađenih u samo okruženje.

No, to ne znači da se programer može opustiti i zaboraviti na “osnovne” stvari – sigurnost aplikacije i podataka kojima ta aplikacija barata. U današnje vreme, kada je dobar deo aplikacija Web tipa, kada pristup aplikacijama ima svako ko ima konekciju ka Mreži, ovaj aspekt je vrlo, vrlo važan.

U sklopu inicijative za što sigurnije aplikacije, Microsoft je objavio “Developer Highway Code”Putokaze za sigurno kodiranje – mala knjižica (147 strana, PDF format, oko 5 Mb) koja nema puno teksta, već je skup instrukcija, listi za proveru (checklists), i recepata u oblasti sigurnosti.

Knjigu posmatrajte baš tako: kao putokaz i brza referenca na stvari na koje ste trebali da obratite pažnju. Ako vam neki zahtevi nisu najjasniji, potražite dodatne informacije na Patterns and Practices sajtu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.